Bất kỳ vòng quay trò chơi chính nào cũng có thể kích hoạt giải thưởng bí ẩn của Chúa. Trò chơi mini lũy tiến nhiều cấp độ này đảm bảo rằng một trong bốn giải đặc biệt sẽ giành được. Giải đặc biệt về tuổi của Chúa được gộp chung giữa các trò chơi thế giới thần thoại khác để nhận được phần thưởng cao hơn.

Image00001.jpg - 282.25 kB

Image00002.jpg - 269.68 kB

Image00003.jpg - 270.74 kB

Image00004.jpg - 271.84 kB

Image00005.jpg - 259.31 kB