Highway Kings là một trò chơi máy đánh bạc nhiều đường 5 trục được thiết kế để xoay các trục quay để đạt được sự kết hợp chiến thắng. Xoay trục quay để có cơ hội giành chiến thắng và sử dụng các biểu tượng tiền thưởng và phân tán để tăng tiền thưởng của bạn.

Image00001.jpg - 181.50 kB

Image00002.jpg - 185.47 kB

Image00003.jpg - 183.06 kB

Image00004.jpg - 185.55 kB